สาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านสมุนไพรชัยมงคล

เซลล์ต้นกำเนิด จากพืชที่ปลอดภัยที่สุด

ร่างกาย (Body) ของมนุษย์จะสมบูรณ์แบบมีชีวิตอยู่ได้ต้องประกอบไปด้วยระบบ เรียกว่า ระบบการทำงานของร่างกาย (Body System) เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น โดยระบบในการทำงานจะให้มีความสอดคล้องเป็นไปได้ดี จะต้องมีอวัยวะ (Organ) ที่ทำงานเป็นส่วนประกอบ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ก็ประกอบด้วยอวัยวะ คือ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และตับ เป็นต้น ถ้าอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดทำงานไม่ได้ หรือทำงานได้ไม่ดี ก็ทำให้ระบบทำงานติดขัด และเกิดความเจ็บป่วยในที่สุด โดยหน่วยย่อยที่เล็กลงไปของอวัยวะเรียกว่า เนื้อเยื่อ (Tissue) ถ้าหากเนื้อเยื่อแข็งแรงอวัยวะก็แข็งแรงตามไปด้วย และเนื้อเยื่อนั้นเองประกอบด้วยส่วนที่เล็กสุดของร่างกาย คือ เซลล์ (Cell)

เซลล์ (Cell) โดยเซลล์ในร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆ ล้านเซลล์ ดังนั้น ความมหัศจรรย์ของร่างกาย จึงมีกระบวนการที่สามารถซ่อมแซมเซลล์ของตัวเราเองได้ เพื่อที่ทำให้ “เซลล์แข็งแรง” ส่งผลให้มี “เนื้อเยื่อแข็งแรง” เพื่อที่จะทำให้ “อวัยวะแข็งแรง” ทำงานได้ดีอยู่เสมอ และสุดท้ายก็จะทำให้ “ระบบต่างๆ แข็งแรง” ทำงานได้สอดคล้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า เซลล์เป็นส่วนเล็กที่สุดที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกายทั้งหมดเพราะทุกๆส่วนของร่างกายประกอบจากเซลล์ทั้งนั้น

จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์หันมาให้ความสนใจพัฒนาเพื่อเป็นความหวังของการรักษาโรคต่างๆ ที่เป็นอาการป่วยเนื่องมาจากความเสื่อมของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบการทำงานของร่างกายที่เสียหาย หรือเสื่อมสภาพไป โดยหวังว่าจะค้นพบความลับของธรรมชาติที่สามารถซ่อมแซมส่วนเล็กที่สุดของร่างกาย คือ เซลล์ ให้กลับมาสมบูรณ์ได้ ร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์ของตัวเองได้อย่างไร ?

ร่างกายมนุษย์มีส่วนประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์ (Cell) โดยมนุษย์จะสามารถผลิตเซลล์ขึ้นมาแทนที่เซลล์ตัวเก่าที่เสื่อมสภาพได้ สามารถเพิ่มจำนวนของเซลล์ได้เมื่อมีความขาดแคลน หรือมีความจำเป็น โดยอวัยวะที่ต้องทำงานตลอดเวลา จะค้นพบเซลล์อยู่รวมกันมากที่สุด เช่น สมอง หัวใจ

ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์สามารถซ่อมเซลล์ของตัวเราเองได้ ต้องมีเซลล์กลุ่มหนึ่งเป็นตัวกระตุ้น คือ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) โดยเซลล์ต้นกำเนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ในอวัยวะใดก็ได้ในทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เซลล์ผิวหนัง เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์สมอง เซลล์เม็ดเลือด ฯลฯ แต่เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นเซลล์ภายในอวัยวะแล้ว ก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดได้อีก โดยเซลล์ต้นกำเนิดนั้นจะค้นพบอยู่แทบทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามค้นหา เซลล์ต้นกำเนิด จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากสัตว์ หรือมนุษย์ด้วยกันเอง แต่เซลล์ต้นกำเนิด ที่มาจากสิ่งมีชีวิตก็ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นัก และมีราคาสูง เนื่องจากต้องสูญเสียชีวิตหนึ่งเพื่อรักษาอีกชีวิตหนึ่ง

ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมการซ่อมเซลล์ ของเซลล์ต้นกำเนิดจากของพืช และผลไม้ กับการค้นพบครั้งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชีวเคมี ไมเบลล์ “Mibelle Biochemistry” แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นสถาบันวิจัยด้านความงามและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 94,000 คน ได้ทำการวิจัยพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิด จากพืช และผลไม้ “Plant Stem Cell” ได้สำเร็จ เป็นความล้ำหน้าที่สุดในวงการแพทย์ที่สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากพืชและผลไม้ เพื่อความงามและสุขภาพได้ และยังได้ทำการจดสิทธิบัตรเพียงหนึ่งเดียวโดยได้เรียกเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ต้นกำเนิดจากพืชและผลไม้นี้ว่า “ไฟโตเซลล์เทค PhytoCellTecTM” การค้นพบความลับของแอปเปิ้ลสายพันธุ์โบราณและหายากของประเทศสสวิสเซอร์แลนด์ จุดเริ่มต้นของธรรมชาติสู่นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพ

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีแอปเปิ้ลสายพันธุ์โบราณ และหายากที่นักพฤกษศาสตร์เชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของแอปเปิ้ลทั้งหมด โดยแอปเปิ้ลพันธุ์นี้รสเปรี้ยวมาก ไม่สามารถรับประทานได้ แต่ความแปลกของแอปเปิ้ลพันธุ์นี้คือ เมื่อเวลาที่ผลแอปเปิ้ลร่วงลงจากต้นแล้ว ผลแอปเปิ้ลไม่เหี่ยว และดูเหมือนยังคงความสดอยู่เสมอ นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัย ไมเบลล์ จึงได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ต้นกำเนิดของแอปเปิ้ลสายพันธุ์นี้ จนได้ค้นพบครั้งสำคัญว่า แอปเปิ้ลสายพันธุ์โบราณและหายากของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สายพันธุ์ “Uttwiler Spttauber”

มีปัจจัย (Factor) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถกระตุ้นให้เซลล์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เช่นเดียวกับเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกายมนุษย์สามารถคืนความแข็งแรงให้เซลล์และดีต่อการชะลอวัยที่สุด จึงได้ตั้งชื่อว่า PhytoCellTecTM Malus Domestica งานวิจัยของสถาบันไมเบลล์ ในครั้งนี้ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ INNOVATION PRIZE ในหมวด BEST ACTIVE INGREDIENT เมื่อปี ค.ศ.2008 และได้จดสิทธิบัตร (Patent Number) เลขที่ US2008/0299092 A1, EP 1985280 A2 นวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งสู่การพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดจากพืช และผลไม้ รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งปี

จากความสำเร็จของ สถาบันวิจัยชีวเคมีไมเบลล์ “Mibelle Biochemistry” ที่ได้วิจัยเซลล์ต้นกำเนิดจากแอปเปิ้ลเป็นที่สำเร็จ และด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ต้นกำเนิด “ไฟโตเซลล์เทค PhytoCellTecTM” สถาบันวิจัยชีวเคมีไมเบลล์ จึงได้ทำการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ต้นกำเนิดของพืชและผลไม้อีกหลายสายพันธุ์ จนได้ค้นพบ เซลล์ต้นกำเนิดจากองุ่นที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

หลายๆ คนคงนึกถึงไวน์ชั้นดี ประเทศที่มีไวน์ชั้นดี มีชื่อเสียงคือ ประเทศฝรั่งเศส ในแคว้นเบอกันดี (Burgundy) ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการปลูกองุ่น ชื่อเมือง บวน (Beaune) เมืองนี้มีองุ่นสายพันธุ์พิเศษ ชื่อว่า กาเม่ย์ (Gamay) ไวน์สายพันธุ์นี้นักดื่มไวน์เรียกว่า Gamay Noir a Jus Blanc

นักวิจัยของสถาบันวิจัยชีวเคมี ไมเบลล์ ได้ค้นพบว่าองุ่นพันธุ์ กาเม่ย์ (Gamay) ไม่เพียงแต่เป็นไวน์ชั้นดี ยังมีคุณสมบัติที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ผิวหนัง ที่เกิดจากรังสี UVA และ UVB จากแสงแดดได้ ซึ่งส่งผลช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดรอยเหี่ยวย่น และฟื้นฟูผิวชั้นนอกสุดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อนึกถึงองุ่น ทำให้ผิวพรรณของเราดูสดใส เปล่งปลั่งตลอดเวลา จึงได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ต้นกำเนิดขององุ่นสายพันธุ์ กาเมย์ (Gamay) และตั้งชื่อ เซลล์ต้นกำเนิดจากองุ่นนี้ว่า PhytoCellTecTM Solar Vitis จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตซี่ เซลล์ต้นกำเนิดจากพืชที่ปลอดภัยที่สุด นวัตกรรมหนึ่งเดียวของ บ้านสมุนไพรชัยมงคล