ลูทีน คอมเพล็กซ์ พลัส

ลูทีน คอมเพล็กซ์ พลัส

สารสกัดลูทีน สารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองเพื่อปกป้องสุขภาพดวงตาของคุณด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองบริสุทธิ์
ผู้ที่เริ่มมีปัญหาสายตา ตาพร่ามัว เห็นภาพไม่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน ผู้ที่ใช้สายตามาก ทำงานอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน ผู้ที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางแดดจ้า

สั่งซื้อ