ลงทะเบียนสมัครสมาชิก บ้านสมุนไพรชัยมงคล

การสมัครสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ บ้านสมุนไพรชัยมงคล

กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อผลประโยชน์สำหรับท่านในอนาคต
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร + ค่าสมัครสมาชิก 195 บาท
ส่งหลักฐานการสมัครได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ ทาง LINE ID : @bansamoonprai โทร : 080 099 0559


รหัสผู้แนะนำ : 0100838211
จำนวนรหัสสมาชิกที่ต้องการสมัคร
1 รหัส 3 รหัส 7 รหัส 15 รหัส ธุรกิจ (โมบาย) (สามารถเพิ่มเติมได้ภายภายภาคหน้า)

รายละเอียดผู้สมัครสมาชิก

ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร

รายละเอียดติดต่อ

ผู้รับมรดก

กรุณาทำเครื่องหมาย ยอมรับเงื่อนไข
ข้าพเจ้าเข้าใจตกลงและเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เป็นอย่างดีโดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการอย่างเคร่งครัด
ข้าพเจ้าเข้าใจและเต็มใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับผู้แนะนำที่ได้กรอกรายละเอียดไว้ข้างต้น
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ